Półkolonie 2019 Duggee odznaka Jedi – Gdańskie przebudzenie mocy

Rozpoczynamy kolejną przygodę z sympatycznym psem o imieniu Duggee. Tym razem nasz Przyjaciel stanie się uczniem najlepszej szkoły Jedi w galaktyce. Wraz z uczestnikami półkolonii codziennie zdobywać będzie odznaki potwierdzające przyswojenie nowych umiejętności oraz stanowiące pamiątkę przeżytych przygód.

Celem zgłoszenia dziecka na półkolonię prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz wypełnienie, podpisanie i niezwłoczne dostarczenie skanu karty uczestnika (może być zdjęcie) na adres fundacja@zabawaipoznanie.pl. Max w dniu rozpoczęcia turnusu należy dostarczyć organizatorom oryginał karty.

Projekt jest dofinansowany ze środków Miasta Gdańska i zgodnie z regulaminem półkolonii uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież od 6 do 13 r.ż., mieszkańcy Miasta Gdańska.

"Półkolonie - Duggee odznaka Jedi - Gdańskie przebudzenie mocy" 2019

29 VII-2 VIII REZERWA!5-9 VIII12-16 VIII (bez 15 VIII) REZERWA!19-23 VIII
Oświadczam, że zapoznałem się z "Warunkami uczestnictwa"
Oświadczam, że zapoznałem się z "Regulaminem półkolonii"
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., znane szerzej jako RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie organizacji półkoloni przez Fundację „Zabawa i Poznanie” z siedzibą w Gdańsku, ul. Uranowa 7b/12 w celach:
realizacji zadań statutowych Fundacji „Zabawa i Poznanie”,
wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Fundację „Zabawa i Poznanie” przy organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
wykonania realizowanego zadania publicznego określonego w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku na zadanie z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii i obozów

Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest Fundacja „Zabawa i Poznanie”, z siedzibą w Gdańsku ul. Uranowa 7b/12.

Fundacja przechowuje i przetwarza dokumenty oraz dane osobowe uczestników półkoloni przez okres 5 lat, liczony od początku nowego roku kalendarzowego. Okres ten może być dłuższy o ile osoba, której dane dotyczą lub jej prawny opiekun wyrazi na to zgodę.

Informujemy o prawie do żądania w każdym czasie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania. A także o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przysługującym w każdym czasie. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych w Fundacji „Zabawa i Poznanie" prosimy o kontakt.