Zespół

logotyp

Zarząd Fundacji „Zabawa i Poznanie” jest organem wykonawczym odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie naszej organizacji, reprezentowanie jej na zewnątrz, składanie oświadczeń woli, podpisywanie umów z partnerami i darczyńcami oraz stanie na straży przestrzegania regulaminu Fundacji przez wszystkich jej wolontariuszy. Skład Zarządu wybierany jest raz na 3 lata przez Fundatorki organizacji. Funkcje Członków Zarządu sprawowane są honorowo i bezpłatnie.

Zenobia Glac-Ściebura
Prezes Zarządu Fundacji „Zabawa i Poznanie“

Jedna z założycielek i fundatorek Fundacji „Zabawa i Poznanie”. Z wykształcenia pedagog resocjalizacji i oligofrenopedagogiki. Funkcję Prezesa Zarządu pełni nieodpłatnie. Od 1995 roku członkini Hufca Gdańsk-Śródmieście Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie obecnie pełni funkcję członka Rady Chorągwi Gdańskiej ZHP. Od 2005 roku członkini Komendy Hufca ds. Programu oraz Zastępczyni Komendanta Hufca, w latach 2011-2015 pełniła funkcję Komendantki Hufca. W latach 2006-2108 zawodowo związana z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku. Od listopada 2018 nauczyciel wspomagający i trener TUS w Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku. Prywatnie żona i mama dwóch łobuzic.

Anna Stępkowska
Wiceprezes Zarządu Fundacji „Zabawa i Poznanie“

Jedna z założycielek i fundatorek Fundacji „Zabawa i Poznanie”. Z wykształcenia ekonomistka. Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni nieodpłatnie. Od 1990 roku członkini Hufca Gdańsk-Śródmieście Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie obecnie pełni funkcję członka Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Gdańskiej ZHP. W latach 2007-2015 pełniła funkcję Skarbnika Hufca. Zawodowo związana z Biurem rachunkowym „Abaks” w Gdańsku. Prywatnie żona i mama nastolatka.

Dariusz Ściebura
Sekretarz Zarządu Fundacji „Zabawa i Poznanie“

Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki kierunku Automatyka i Robotyka. Funkcję Sekretarza Zarządu pełni nieodpłatnie. W latach 1997-2004 członek Hufca Gdańsk-Śródmieście Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie w roku 2001 założył 77 Gdańską Drużynę Harcerską „Wataha” im. Aleksandra Kamińskiego, która działa do dziś. Zawodowo związany obecnie z firmą Graphcore na stanowisku programisty. Prywatnie mąż i tata dwóch aniołków ;).

Wolontariusze

Wszystkie dobre dusze wspierające nas w dotychczasowych i (mamy nadzieję) przyszłych projektach – wychowawcy, logopedzi, psychologowie i wielu, wielu innych… Ludzie, bez których to co robimy byłoby niemożliwe.