Trzepak

 

„Trzepak” skierowany jest w głównej mierze do młodzieży w wieku gimnazjalnym, która większość wolnego czasu spędza w sposób niezorganizowany, pochodzi z rodzin o niskim statusie społecznym nie korzystającym z tradycyjnych form wsparcia i pomocy.
Pomysł na realizację projektu „Trzepak“ zrodził się w trakcie prywatnego spotkania, kiedy niechcący staliśmy się świadkami pewnej niepokojącej rozmowy nastolatków. Przejęci rozmówcy przekonywali się nawzajem, iż spożywanie alkoholu to normalny przejaw dorosłości i najlepszy sposób na spędzanie wolnego czasu, oraz, co najgorsze, opowiadali o swoich doświadczeniach z używkami. Zaczęliśmy drążyć temat, zrobiliśmy wywiad wśród znanej nam młodzieży oraz zagłębiliśmy się w literaturę artykułów prasowych oraz dostępnych statystyk. Wywiad potwierdził tylko przypuszczenia – problem alkoholizacji wśród gimnazjalistów jest powszechny i narasta. Postanowiliśmy coś z tą sytuacją zrobić. Rozpisaliśmy zakres możliwych działań i podzieliliśmy je na pięć etapów: nawiązanie kontaktu ze środowiskiem, zbudowanie więzi z młodzieżą, działaniach interpersonalne, pedagogiczne oraz wychowawczo-poznawcze. Na koniec projektu dokonamy podsumowania i razem z uczestnikami projektu opracujemy program pracy na kolejny rok. „Trzepak” realizujemy metodą streetworkingu, tak aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.
Realizacja zadania jest możliwa dzięki wsparciu Urzędu Miasta Gdańska.