Rozpoczynamy kolejną przygodę z sympatycznym psem o imieniu Duggee. Tym razem nasz Przyjaciel stanie się uczniem najlepszej szkoły Jedi w galaktyce. Wraz z uczestnikami półkolonii codziennie zdobywać będzie odznaki potwierdzające przyswojenie nowych umiejętności oraz stanowiące pamiątkę przeżytych przygód.

Celem zgłoszenia dziecka na półkolonię prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz wypełnienie, podpisanie i niezwłoczne dostarczenie skanu karty uczestnika (może być zdjęcie) na adres fundacja@zabawaipoznanie.pl. Max w dniu rozpoczęcia turnusu należy dostarczyć organizatorom oryginał karty.

Projekt jest dofinansowany ze środków Miasta Gdańska i zgodnie z regulaminem półkolonii uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież od 6 do 13 r.ż., mieszkańcy Miasta Gdańska.