Pomimo soboty nasz dzień był dziś bardzo pracowity. Spędziliśmy go w gronie przedstawicieli innych prężnie rozwijających się organizacji pozarządowych wyróżnionych przez Miasto Gdańsk. Wszystkie te organizacje (Fundacja 50 Aleja, Stowarzyszenie „Dla Siedlec” , Opowiadacze Historii, Fundacja Cudów Szafa no i MY!!) mogły wziąć udział w szkoleniu dotyczącym foundraisingu. Szkolenia prowadziły trenerki z Fundacja CREDU.

W dwóch słowach – czym jest foundraising. To sposoby pozyskiwania partnerów (sponsorów), dzięki wsparciu których realizacja nowych, śmiałych zadań będzie w wielu przypadkach łatwiejsza lub po prostu możliwa. Nowo poznane narzędzia oraz konstruktywna krytyka pracy naszej Fundacji pomogła nam nakreślić kierunki rozwoju Fundacji i przyczyniły się do powstania nowego pomysłu-oferty dla rodziców (o którym za chwilę). Pierwszym najbardziej widocznym efektem szkolenia jest pojawienie się naszej strony internetowej www.zabawaipoznanie.pl (WRESZCIE!), do śledzenia której serdecznie zapraszamy.

Wspomniany pomysł to warsztaty dla przyszłych i obecnych rodziców maluchów, które odbędą się już na początku przyszłego roku. Na bieżąco będziemy Was informować o postępach, więc zaglądajcie na stronie.